Sounddesign

Wie aan film denkt, denkt misschien als eerste aan beeld. Maar zonder geluid is er geen film (de stomme film voor het gemak even buiten beschouwing gelaten). In film gaat het om beeld én geluid. Waar de meeste specialisten in dit vak vooral bezig zijn met het vertellen van een verhaal in beelden, richt de sound designer zich op het verhaal in geluiden. In die functie geef je vorm aan alles wat er te horen is. Op basis van het scenario (fictie) of het filmplan (documentaire) ontwerp je een geluidsconcept en een visie over de geluidsomgeving in en buiten beeld.

Sound design is een combinatie van drie specialismen: geluidsopname, -montage en mixage. De samenhang en interactie tussen deze onderdelen zorgt (mede) voor de inhoud van het beeld en speelt dus een belangrijke rol in iedere audiovisuele productie.

Binnenkort hieronder een aantal soundbytes.