Disclaimer

Voorwaarden Goose Pimples Music/Robert Pot. (Hierna te noemen: “GPM”).

Over het algemeen geldt voor al onze producties een buy-out van 1 jaar, tenzij anders afgesproken.

Audiobestanden worden geleverd in WAV, MP3 of AIFF formaat.
Wij factureren doorgaans pas als een compleet product, conform de wensen van de opdrachtgever, is afgeleverd en bruikbaar is voor publicatie. Tussentijdse aanpassingen worden in de regel niet doorberekend. Wij behouden ons echter het recht voor om grote, meer omvangrijke aanpassingen, op basis van onze eigen inschatting, door te berekenen per factuur. Dit echter uitsluitend in overeenstemming met de opdrachtgever.

De tarieven, zoals omschreven op onze website onder de kop ‘tarieven’, zijn, bij een normale online bestelling, zonder afwijkende afspraken, representatief en geldend voor de genoemde categorieën en criteria. In de kern zijn deze echter variabel en indicatief, afhankelijk van eventuele afwijkende wensen vanuit de opdrachtgever en gemaakte prijsafspraken. Wenst de opdrachtgever een andere prijsstelling, bijvoorbeeld op basis van een buy-out constructie of een bedrijfsgebonden budget, dan is dit altijd bespreekbaar. De hierna gemaakte afspraken zijn geldend voor het uiteindelijke factuurbedrag.

Bij een online bestelling via het voice-over formulier wordt uitgegaan van een standaard tekstomvang. Denk aan commercials, jingles en promo’s. Indien een tekst aanzienlijke omvangrijker is, wordt contact met de opdrachtgever opgenomen om nieuwe afspraken overeen te komen.

De gegevens die de opdrachtgever invult, zijn bindende factuurgegevens.

We behouden ons het recht voor om, als een tekst ethisch niet verantwoord bevonden wordt, dus als discriminerend, gewelddadig, aanstootgevend, kwetsend of kleinerend kan worden ervaren, een aanpassing door te voeren of te weigeren deze tot een opname te verwerken.

Wij hanteren, bij reguliere voice-over opdrachten, waarbij de opdrachtgever een enkele spreekopdracht plaatst en geen andere afspraken zijn gemaakt, een levering van 12 uur of eerder. Mocht (door bijvoorbeeld ziekte of persoonlijke omstandigheden) door ons besloten moeten worden deze termijn te verruimen of een opdracht op basis van hiervan te weigeren, dan behouden wij ons dit recht voor. De levertijd van jingles, muziek en event-audio valt niet binnen de hierboven beschreven termijn, maar is op basis van afspraken die met de opdrachtgever zijn gemaakt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor typ- en/of tekstfouten die zijn ingevoerd door de opdrachtgever.

Spreek en/of intonatiefouten door Guis Producties worden te allen tijde zo goed als mogelijk voorkomen. Mocht onverhoopt een tekst foutief zijn ingesproken, dan zullen wij in goed overleg een passende oplossing overeenkomen. Dit veelal in de vorm van een nieuwe, onbetaalde opname of, indien nodig, een tegemoetkoming in de aanvankelijke kosten. Wij onthouden ons van aansprakelijkheid.

Een bestelling plaatsen is bindend m.b.t. betaling. Indien, zonder tegenbericht, wordt afgezien van betaling, zullen wij, na het versturen van de gebruikelijke herinneringen en aanmaningen, een incassobureau inschakelen.

Het indienden van een online bestelling wordt gezien als overeenkomst en is bindend. Bij een akkoord van de opdrachtgever op de voorwaarden, geeft de opdrachtgever aan zich bewust te zijn van, en in te stemmen met de door GPM gestelde voorwaarden.

De producties van GPM mogen alleen worden gebruikt voor de, door de met de opdrachtgever overeengekomen doeleinden. Het herproduceren, aanpassen of publiceren van producties die aanvankelijk voor andere doeleinden geproduceerd waren, is niet toegestaan. Beoordeling hiervan is op basis van inschatting door GPM.

GPM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de opname. Mocht, ondanks het gebruik van professionele apparatuur en spreekstemmen, blijken dat de kwaliteit niet naar wens is, dan zullen wij te allen tijde, en in alle redelijkheid, een passende oplossing zoeken.  Echter, wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als het gaat om kwesties die door ons worden gezien als smaakverschillen.

De prijzen, zoals deze waar dan ook vernoemd zijn op de website of middels welke andere vorm van communicatie, zijn altijd exclusief 21% BTW.